Pidasime jaanivesprit Jaani-kerkos. Pärast liturgilist gregoriaanipalvust asus meiega vestlusse naine, keda palvus oli kõnetanud. Ta olevat tänavalt laulu kuulnud ja astus kirikusse sisse. Teemaks sai teoloogia. Meid oli kolm, kõik teoloogid, ning tema. Ta üritas meid usule tuua, seletades meile väärtuslikust ajakasutusest ning sellest, et tal olevat tunnetus asjade halva käigu kohta. Sellepeale ta küsis: “Mis te arvate, kui kaua see maailm veel kestab?” Ei osanud kohe midagi kosta. Sellepeale nentisime, Piiblikohtadele toetudes, et inimtunnetus pole täielik ning palvetamisega on võimalik ka see, et Jumal asjade käiku muudab ning et tulevik ei saa kunagi olla igavene, kindel ja et meie elu ongi rajatud teisele alusele. Saame anda vaid endast parima nii käitumises, tegudes ning Jeesus on meile juba poolele teele vastu tulnud, nagu Kalle nentis. Sellega vestlus ka lõppes ning naine läks küllap rahulikuma meelega kirikust ukse poole. Oma visioonide kirjeldamiseni ta aga ei jõudnudki. Kartsime vargsi, et too isik esindab muuseas ka New Age’i vaateid. Igal juhul oli hää meel, et keegi meie hinge pärast muret tundis ning suur rõõm, et kirikurottide jaanipalve võib kedagi sellisel viisil kõnetada 😀

Päev oli tegelikult töine. Valvasin kirikut, et teine käest ära ei jookseks ning õhtu veetsin laua taga koolitöödega tegeledes. Tekst saab üha selgemaks ning selgemaks. Kirikus toimus veel teisigi teoloogilisi arutelusid. See on see asi, kui kolm teoloogi ühes kohas töötavad. Rääkisime kirikulauludest ning eestikeelsetest tõlgetest, mis paraku mõnikord jätavad mulje, nagu oleks tõlkimine toimunud tööloomadele, ilusad saksa laulud on tihti sedavõrd ära köndistatud, et pole siis ime, et inimesed ei soovi kirikusse tulla. Ka teoloogiliselt on mõnede laulude tõlkimine läinud algsega võrreldes metsa suunas. Lauluraamatu tõlked vajaksid tõsist parandustööd, nii sõnade kui viiside osas.

Vaadake, mis muudatusi on nt sisse viidud viimasesse salmi:

Sel nädalal on meil kavas iga päev korraldada Jaanis vähemalt kaks palvust päevas, kell 18 on üks kindel aeg ning teine varieerub veel. Täna saab see olema kell 14.00 Tartu Jaani Kirikus.

Päeva naljad on päev ära söönud. Kell on 5 hommikul. Naljad tulid meelde. Kalle käis kiriku juurest puuslikke ära korjamas, loomulikult pidas ta silmas puust viiteid kerkosse ning poodi. Aga see kõlab alati nii naljakalt, kui ta neid puuslikeks nimetab.

Advertisements